Internaat De Merwede heeft als uitgangspunt de Bijbel, als het Woord van God, met de daarop gegronde Drie Formulieren van Enigheid. 

Er wordt dagelijks uit de Bijbel gelezen en elke avond is er een dagsluiting. 

We hebben de opdracht om de geboden van Heere te bewaren en de kinderen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. De opdracht in Deuteronomium 6: 6 en 7 is nog steeds actueel.
En deze woorden, die ik u heden gebied, zullen in uw hart zijn. En gij zult ze uw kinderen inscherpen, en daarvan spreken, als gij in uw huis zit, en als gij op den weg gaat, en als gij nederligt, en als gij opstaat.We vinden het belangrijk dat kinderen en jongeren zich op grond van de Bijbel een mening kunnen vormen, die ze ook kunnen verdedigen naar de buitenwereld.

We vinden het belangrijk dat kinderen en jongeren zich op grond van de Bijbel een mening kunnen vormen, die ze ook kunnen verdedigen naar de buitenwereld.

De ouders zijn als eerste aangewezen om hun kinderen op te voeden. De opvoeding thuis, op het internaat en op school dienen in elkaar verlengde te liggen.

Copyright © 2012-2015. All Rights Reserved.
Design: Van der Kruijff Media