Vanuit de schippersbevolking van Werkendam worden in de jaren zestig van de vorige eeuw initiatieven ontwikkeld om de huisvesting van hun kinderen te verbeteren. Er wordt gezocht naar een geschikt pand en uiteindelijk wordt op een perceel aan de Havenstraat het huidige hoofdgebouw gebouwd. Dit gebeurt onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs & Wetenschappen.

Op 11 augustus 1975 opent internaat De Merwede voor 29 kinderen haar deuren. De officiële ingebruikname vindt enkele maanden later plaats, op 13 december 1975.

Na een verbouwing in 1988 wordt het aantal leefgroepen uitgebreid naar 8. Drie jaar later vindt er opnieuw een uitbreiding plaats en wordt de huidige dependance in gebruik genomen. In deze dependance, die naast het hoofdgebouw ligt, wordt de negende en tiende groep ondergebracht.

In 1992 wordt, als gevolg van betonrot, de begane grond van het hoofdgebouw gerenoveerd. In deze periode wordt een geheel vernieuwde centrale keuken gerealiseerd. Ook de wasserij ondergaat een grondige verbouwing.

In augustus 1995 kan de elfde leefgroep in de dependance geopend worden. En na een periode van een jaar wordt er in mei 1996 een tweede renovatie in het hoofdgebouw afgesloten. De eerste en tweede verdieping zijn aangepast en voldoen daarmee aan de kwaliteitsnormen voor huisvesting.

In september 2000 wordt het 25-jarig bestaan van het internaat gevierd. Een kwart eeuw geschiedenis is vastgelegd in een jubileumboek.

In september 2002 start De Merwede met een kleinschalig project van begeleid kamer bewoning (BKB). In deze woonvoorziening is plaats voor maximaal 6 jongeren. In totaal zijn er dan 12 leefgroepen.

In 2008 wordt de BKB-groep en één van de andere leefgroepen omgevormd tot twee groepen met een verticale leeftijdsopbouw vanaf 12 jaar. De zogenoemde VO-groepen zijn hiermee realiteit.

Internaat De Merwede – kwaliteitskeurmerk
In september 2013 is internaat De Merwede getoetst door Lloyds Register Business Assurance voor het verkrijgen van een kwaliteitskeurmerk. Het ministerie stelt de eis dat internaten aan kwaliteitseisen moeten voldoen. Er is hard gewerkt om de Merwede certificeerbaar te maken. Na een uitgebreide audit werden we verblijd met een positief resultaat. Vanaf heden zijn we in het bezit van twee certificaten: EN ISO 9001:2008 en EN 15224 (keurmerk voor Zorg en Welzijn). Een mooie mijlpaal!

Op woensdag 16 oktober 2013 heeft de officiële uitreiking van het keurmerk plaatsgevonden door één van de assessoren van Lloyd’s Register.

Vanaf nu zullen er met een zekere regelmaat audits plaatsvinden waarbij wordt getoetst of De Merwede nog voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. Het onderdeel kwaliteit zal hiermee blijvend de aandacht vragen binnen onze instelling.

Copyright © 2012-2015. All Rights Reserved.
Design: Van der Kruijff Media