Aan het internaat zijn ongeveer 60 medewerkers verbonden. Hoewel het om verschillende functies gaat, zijn ze allen direct of indirect betrokken bij de opvoeding/ begeleiding van de kinderen. Naast een aantal medewerkers die een volledige betrekking hebben, zijn er ook velen die een parttime dienstverband hebben.

 

organogram

 

Copyright © 2012-2015. All Rights Reserved.
Design: Van der Kruijff Media