Directeur
De directeur heeft de algehele leiding. Personeelszaken, financiën en de facilitaire dienst behoren onder andere tot zijn takenpakket.

Adjunct- directeur
De adjunct-directeur is verantwoordelijk voor de pedagogische beleidsontwikkeling. Hij geeft leiding aan de groepsopvoeders van de leefgroepen.

Secretariaat
Het team van het secretariaat, welke ondersteuning biedt aan de directie en het bestuur, wordt gevormd door twee fulltime medewerkers en één parttime medewerker.

Roosterzaken
De medewerker roosterzaken is verantwoordelijk voor de dienstroosters van groepsleiding. Zij draagt er zorg voor dat er op de leefgroepen steeds voldoende bemanning is.

Leefgroepen
Op elk van de zeven leefgroepen zijn drie tot vijf groepsopvoeders werkzaam en als zodanig verantwoordelijk. Hun taak is o.a. de dagelijkse verzorging en begeleiding van kinderen en jongeren (individueel en in de groep). Zij onderhouden de contacten met ouders.

Om te zorgen dat er op de leefgroepen steeds voldoende bemanning is, zal er bij ziekte, verlofdagen e.d. steeds vervanging moeten zijn. Hiervoor zijn een aantal inval- en oproepkrachten beschikbaar.

Wasserij
De medewerkers van de wasserij zorgen dagelijks voor het wassen, drogen en strijken van kleding. Tevens vindt hier het herstelwerk van kleding plaats. 

Keuken
Elke dag zorgen de medewerkers van de keuken voor de warme maaltijd. Het hoofd van de keuken is samen met nog twee medewerkers verantwoordelijk voor alles wat met voeding te maken heeft. Als team staan zij garant voor kwalitatief goede maaltijden.

Huishoudelijke dienst
De huishoudelijke dienst bestaat uit 10 parttime medewerkers. Zij ondersteunen groepsleiding bij huishoudelijke taken. Ook verrichten zij werkzaamheden buiten de leefgroepen.

Technische dienst
Voor reparaties, onderhoud en het voorbereiden van werkzaamheden door derden is er de technische dienst. Ook het onderhoud van de tuin en het speelterrein behoort tot het takenpakket van de medewerker.

Copyright © 2012-2015. All Rights Reserved.
Design: Van der Kruijff Media