Ouders betalen een bijdrage in de verblijf- en verzorgingskosten van het kind.

Als een kind op het internaat wordt geplaatst, krijgen ouders te maken met VGS. Via deze stichting betaalt men een bijdrage in de verblijfkosten van het kind. Het te betalen bedrag is afhankelijk van het inkomen van de ouder(s).

De ouderbijdrage is per maand verschuldigd, inning geschiedt in 2 termijnen op basis van respectievelijk 5 maanden (voor de periode augustus - december) en 7 maanden (voor de periode januari - juli).

Het internaat vraagt van de ouders een bijdrage per kind voor onder andere recreatieve doeleinden.

Copyright © 2012-2015. All Rights Reserved.
Design: Van der Kruijff Media