Een schipperskind kan op het internaat geplaatst worden, indien
a. Het kind de leeftijd heeft tussen de zes en achttien jaar op de peildatum van 15 september.
b. Voor het kind een leerplicht geldt op grond van de leerplichtwet.

Ouders kunnen hun kind aanmelden door het invullen van een inschrijfformulier en het ondertekenen van een plaatsingsovereenkomst. We adviseren ouders om hun kind zo vroeg mogelijk aan te melden. Dat geldt ook voor ouders die al kinderen op het internaat hebben.

Copyright © 2012-2015. All Rights Reserved.
Design: Van der Kruijff Media